installation

Lắp đặt tấm Poly rỗng

Lắp đặt tấm Poly rỗng

Đưa mặt có chữ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mặt có chữ là mặt có in logo và thương hiệu sản phẩm. Mặt có chữ là mặt ngay bìa tấm có in hàng chữ điện tử mã code, ngày tháng năm sản xuất. Mặt có chữ là mặt có phủ UV chống tia cực tím.

Lắp đặt tấm Poly đặc

Lắp đặt tấm Poly đặc

Đưa mặt có chữ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mặt có chữ là mặt có in thương hiệu và logo sản phẩm. Mặt có chữ là mặt có phủ UV chống tia cực tím.

Lắp đặt tole Poly

Lắp đặt tole Poly

Thẩm định chất lượng vật tư